Försäljning

 

Vi säljer grusmaterial, jord, sand, täckbark samt vägsalt. Här nedan följer ett litet urval av de produkter vi saluför. Hör gärna av er för prisuppgift eller om Ni vill ha tips och råd kring val av produkt.

Vi tillhandahåller även uthyrning av lagerlokaler och upplags planer.

Via vårat dotterbolag säljer vi lastbils och entreprenad däck.

För rådfrågan och prisuppgift ring: 0581-62 02 00 (Val 2)
eller mejla till: robert@ahlgrensakeri.se

Planteringsjord

Planteringsjord speciellt framtagen till plantering av buskar och häckar.

Gräsmattejord

Anläggningsjord framtagen för främst anläggning av gräsmatta.

Täckbark

Används som toppskikt i rabatter för utseende och hålla bort ogräs.

Vägsalt Sommar/Vinter

Sommarlösning för dammbindning av grusvägar och planer / Vinterlösning motverkar isbildning på vägar och planer används även till sandningssand så den fastnar på isen och hålls fri från tjäle.

8-16 Bergkross

Används som dränerande material vid husgrunder och täckdikning.

16-32 Bergkross

Används som dränerande material vid husgrunder och anläggning av planer.

4-8 Bergkross

Används som dränerande material vid trädgårdsanläggning och täckdikning passar även vintertid till sandningsflis.

2-4 Bergkross

Används som sandnings material på trottoarer och cykelbanor.

0-4 / 0-8 Stenmjöl

Används vid återfyll runt ledningar justering vid plattsättning etc.

0-16 Väggrus

Används som topplager på grusvägar, planer samt i carport/garage.

0-32 Bärlager

Används som lättare förstärkningsmaterial och topplager på planer vid tuff miljö.

0-63 Förstärkning

Bergfyllnad finns i fraktion ända till 0-200 för förstärkning vid grundläggning av planer och vägar.

8-16 Natur

Används som gårdsgrus.

8-16 Naturkross

Används som gårdsgrus när man vill ha ett naturligt utseende som ändå ej rullar under fötter och hjul.

0-4 Mursand

Används just vid murning och sandlåde/leksand även som dressning av gräsmattor.

0-4 Sand

Används vid dressning av gräsmattor och att plantera i.

0-8 Sand/Betonggrus

Används till gjutning, sandningsmaterial.

8-12 Porfyr

Ett rödaktigt singel för trädgårdsanläggning och gårdsgrus.

8-16 Dolomit

Ett vitare singel för trädgårdsanläggning och gårdsgrus.