Nu jobbar vi febrilt för att få till en ny hemsida och blir allt som vi tänkt oss så kommer den innehålla lite mer detaljerat om vår fordonspark.

Vi vill även få fram vilka former av produkter vi säljer. Både vad gäller tjänster, som olika former av kran jobb. Grusning av vägar. Vinterunderhåll som plogning och sandning osv. Även få fram mer tydligt om aktuell information gällande direktförsäljning av olika typer av jord, sand, grus, singel osv.

Vi vill samtidigt passa på att tacka Håkan Eriksson på Örebro Tribune för all hjälp med den nya hemsidan!